بخاری برقی دستگاهی است که با تبدیل نیروی برق به گرما موجب گرم شدن محیط می شود. از ویژگی های بخاری برقی که موجب استفاده گسترده از آن در محیط های مختلف می شود سادگی ، اندازه کوچک و قابلیت جابجایی راحت آن است. بخاری های برقی در انواع دیواری و رومیزی هستند. این بخاری ها برای گرمایش از هیتر – فن یا انرژی تابشی استفاده می کنند.